Kontakt

OPLETENÍ KABELÁŽE DLE PŮVODNÍHO PROVEDENÍ ZE ŠEDESÁTÝCH LET PRO VOZY ŠKODA

Kabelový svazek vozů Škoda ze šedesátých let byl z výroby v textilním křížovém opletu. Bohužel, jak kabelový svazek samotný, tak i křížový oplet kabelového svazku není většinou po desítkách let ve vhodném stavu pro další použití ve vozidle. Izolace jednotlivých vodičů kabelového svazku je ztvrdlá a láme se, případně mohou být jednotlivé kabely i přerušené. Textilní křížový oplet je v lepším případě znečištěn (olej, laky apod.), v horším případě je potrhán nebo se stářím již rozpadá. Křížový oplet je v dnešní době nahrazován různými moderními bužírkami, omotáním kalounem apod. Nicméně výsledný vzhled však neodpovídá originálnímu provedení.

První cestou bylo hledání nějaké lepší náhrady. Nabízely se ochranné oplety kabelů, prodávané v metráži.

Je jich k dispozici poměrně dost, ale materiál (kov, plast) a barva (většinou černá) opět neodpovídají. Dále pak vzhledem k různým odbočkám a rozdvojením kabelového svazku, resp. různé síle kabelového svazku, se tato cesta ukázala jako špatná.

Dalším pokusem bylo oslovení výrobce křížového opletu. Je jich málo, ale existují a oplétají i kabely v metráži jako repliky např. pro sběratele historických radiopřijímačů. Bohužel tak atypickou věc jako kabeláž do vozidla a jen jeden kus nikdo oplést nechtěl. Zásadním problémem byla různá tloušťka v oplétané délce a různá rozdvojení kabelových svazků, což prý brání strojnímu oplétání. Raději poskytli doporučení: „zkuste to ručně“.

Toto doporučení se na první pohled jevilo jako ideální - možnost volby materiálu, barvy, opletení odboček a rozdvojení, libovolný počet svazků a v něm obsažených nití. Tolik teorie, ale praxe byla podstatně horší. První pokusy s ručním pletením křížového opletu nebyly nikterak valné. Kabelový svazek se při oplétání kroutil. Křížový oplet byl plný chyb, které byly hodně viditelné. Stažení kabelového svazku nebylo úplně optimální. A hlavně jednotlivé nitě se neskutečně zamotávaly.

Po několika pokusech a vyvinutí trochu lepšího pletacího přípravku než „okolíkovaného CDčka“ byl výsledek podstatně lepší.

Kabelový svazek je nutné před vlastním oplétáním pečlivě vyrovnat a vyvázat, aby držel tvar.

Kabelový svazek lze libovolně oplétat - ukončení a rozdvojení kabelového svazku lze bez problémů provést.

Níže je příklad kabelového svazku pro ovládání doplňkových fanfár pro vozy Škoda se dvěma ovládacími relé před opletením.

A výsledek po opletení ...

Jedinou komplikací ručního křížového opletu kabelového svazku je velká pracnost a pomalost. Výsledek ale stojí zato - vzhled odpovídá původnímu provedení křížového opletu.